Aanvrager/Melder
DAF Trucks N.V.
Locatie
Eindhoven, Hugo van der Goeslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het vervangen van de heetwaterketels in het ketelhuis.
Projectleider
De heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_WABO-2015-2188
Datum laatste wijziging
08-07-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.