Aanvrager/Melder
Wel Diensten B.V.
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het Zorghuis Anbarg te Etten-Leur is voorzien van een duurzame klimaatinstallatie die gekoppeld is aan een WKO-systeem (1 doublet). In februari 2005 is een vergunning in het kader van de Waterwet verleend met dossiernummer: 1064541. De oude WKO-bronnen van het Zorghuis worden vervangen en dient vergunt te worden in het kader van de Waterwet.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
R. Cornelisse
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
16091290
Datum laatste wijziging
31-01-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail