Aanvrager/Melder
Mts. Sprangers Jansen
Locatie
Alphen NB, Het Sas 5
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
de uitbreiding van een vleeskalverenhouderij
Verlening
Download Mts. Sprangers Jansen - Alphen NB - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Michiels, A.A.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2097116
Datum laatste wijziging
14-11-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.