Aanvrager/Melder
Mts. Sprangers Jansen
Locatie
Alphen NB, Het Sas 5
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
de uitbreiding van een vleeskalverenhouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Michiels, A.A.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2097116
Datum laatste wijziging
14-11-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail