Aanvrager/Melder
Refresco Benelux B.V.
Locatie
Maarheeze, Oranje Nassaulaan 44
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 01.04.2019
Omschrijving
een uitbreiding grondwaterwinning
Vergunning
Download besluit
Projectleider
de heer M. Maessen
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2018-6179
Datum laatste wijziging
04-04-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail