Aanvrager/Melder
Brabant Water N.V.
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een wijziging van de vergunning voor het Waterwingebied Veghel
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Esther Sanders
Contact
0485 338300
Zaaknummer
13538-119930-13222
Datum laatste wijziging
18-02-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail