Aanvrager/Melder
Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij CV
Locatie
'S-Hertogenbosch, Postbus 1496
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
infiltratie en onttrekking van gietwater ten behoeve van glastuinbouwbedrijven op het AFC Nieuw Prinsenland
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14031738
Datum laatste wijziging
20-06-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail