Aanvrager/Melder
C.J.M. Scheepens
Locatie
Oirschot, Hemelrijken 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een
Verlening
Download C.J.M. Scheepens - Oirschot - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2040571
Datum laatste wijziging
08-07-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.