Aanvrager/Melder
Melkveebedrijf Oudshoorn
Locatie
Asten, Weivelden 2
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van veehouderijbedrijf
Verlening
Download Melkveebedrijf Oudshoorn - Asten - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
J. Fleerakkers
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2047430
Datum laatste wijziging
23-10-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.