Aanvrager/Melder
Stichting woCom
Locatie
Heeze, Berkelmanspad 6
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 22.09.2022
Omschrijving
Betreft het open bodemenergiesysteem van Woonzorgcomplex Nicasius / Dorpshuis 't Perron gelegen aan het Berkelmanspad 6 te Heeze (voorheen Schoolstraat 48).
Vergunning
Download Stichting woCom - Heeze - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Creemers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2021-9242
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail