Aanvrager/Melder
Gemeente Mill en Sint Hubert
Locatie
Grave, Postbus 7
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Op 24 december 2015 hebben wij van de Gemeente Mill en Sint Hubert een aanvraag om een vergunning krachtens de Waterwet ontvangen. Het gaat om een open bodemenergiesysteem voor het Gemeentehuis in Mill gelegen aan de Kerkstraat 1 te Mill, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie G, perceelnummer 2208.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Snels
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
14879-132880-51278
Datum laatste wijziging
05-02-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail