Aanvrager/Melder
H.M.M. Schapendonk
Locatie
Vorstenbosch, Derpt 8
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van veehouderijbedrijf
Verlening
Download H.M.M. Schapendonk - Vorstenbosch - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
J. Rahder
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2030745
Datum laatste wijziging
28-10-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.