Aanvrager/Melder
Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV
Locatie
Moerdijk, Vlasweg 12
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het realiseren van een portiersloge bij de loods voor vuile grond
Vergunning
Download Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV - Moerdijk - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Velden, R.C.M.
Zaaknummer
C2092164
Datum laatste wijziging
16-10-2012
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.