Aanvrager/Melder
F.P.H. Meulendijks
Locatie
Heusden Gem Asten, Meijelseweg 57
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download F.P.H. Meulendijks - Heusden Gem Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
M. Dibbets
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2139877
Datum laatste wijziging
23-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.