Aanvrager/Melder
Groentekwekerij 't Bleekerven
Locatie
Heusden, Bleekerweg 5
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 12.03.2019
Omschrijving
een open bodemenergiesysteem
Vergunning
Download Groentekwekerij 't Bleekerven - Heusden - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Creemers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2019-796
Datum laatste wijziging
18-03-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.