Aanvrager/Melder
Roel Verhoeven Beheer BV
Locatie
Breda, Eikdonk 7
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Werkzaamheden
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 24.06.2019
Omschrijving
een aanvraag voor de realisatie van een loskade, deze wordt geweigerd
Weigering
Download Roel Verhoeven Beheer BV - Breda - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Adelaar
Contact
(013) 206 05 57
Zaaknummer
18061877
Datum laatste wijziging
24-06-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.