Aanvrager/Melder
Roel Verhoeven Beheer BV
Locatie
Breda, Eikdonk 7
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Werkzaamheden
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 24.06.2019
Omschrijving
een aanvraag voor de realisatie van een loskade, deze wordt geweigerd
Weigering
Download besluit
Projectleider
de heer S. Adelaar
Contact
(013) 206 05 57
Zaaknummer
18061877
Datum laatste wijziging
24-06-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail