Aanvrager/Melder
BrabantWonenEnergie B.V.
Locatie
Oss, Venusstraat 2
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag voor een vergunning voor een energieopslagsysteem voor het Project Park Zwanenberg
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Esther Sanders
Contact
0485 338300
Zaaknummer
125664-Z-004221
Datum laatste wijziging
21-04-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail