Aanvrager/Melder
Brabant Water N.V.
Locatie
Haaren, Groenstraat 2
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
In het kader van de Waterwet is een besluit ambtshalve gewijzigd voor de openbare drinkwatervoorziening aan de Groenstraat 2 te Haaren
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. van de Laar-Geerts
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
18152-153994-83082
Datum laatste wijziging
06-02-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail