Aanvrager/Melder
Provinice Noord-Brabant
Locatie
's-Hertogenbosch, Brabantlaan 1
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
energieopslagsysteem ter plaatse van het Provinciehuis Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch
Ontwerpbeschikking
Download besluit
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Zutphen, G.P.H. van
Zaaknummer
C2090894
Datum laatste wijziging
27-11-2012
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail