Aanvrager/Melder
Van de Wetering Cultuurtechniek B.V.
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 10.11.2020
Omschrijving
het verwijderen van stelconplaten en plaatsen van een struweelhaag binnen de beschermingszone van een actieve dassenburcht
Weigering
Download Van de Wetering Cultuurtechniek B.V. - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/124596
Datum laatste wijziging
09-11-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.