Aanvrager/Melder
Sebava BV
Locatie
Hoeven, Groeneweg 3
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/ wijziging van een veehouderij.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. Michiels
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2127612
Datum laatste wijziging
27-05-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail