Aanvrager/Melder
Sebava BV
Locatie
Hoeven, Groeneweg 3
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/ wijziging van een veehouderij.
Vergunning
Download Sebava BV - Hoeven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
A. Michiels
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2127612
Datum laatste wijziging
27-05-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.