Aanvrager/Melder
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Locatie
'S-Graveland, Noordereinde 60
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 18.10.2021
Omschrijving
Natuurontwikkeling Demen-Dieden te Oss
Vergunning
Download Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland - 'S-Graveland - ontgrondingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
A. Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2019-3764
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.