Aanvrager/Melder
Clean Lease
Locatie
Eindhoven, De Schakel 30
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 31.10.2019
Omschrijving
het wijzigen en aanvullen van de voorschriften
Vergunning
Download Clean Lease - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer D. Loeff
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2018-7246
Datum laatste wijziging
04-11-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.