Aanvrager/Melder
Clean Lease
Locatie
Eindhoven, De Schakel 30
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 31.10.2019
Omschrijving
het wijzigen en aanvullen van de voorschriften
Vergunning
Download Clean Lease - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer D. Loeff
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2018-7246
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail