Aanvrager/Melder
Daas VOF
Locatie
Wintelre, Groenstraat 16a
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
De uitbreiding/wijziging van een varkenshouderij
Weigering
Download Daas VOF - Wintelre - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Rahder, J.H.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2064859
Datum laatste wijziging
25-02-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.