Aanvrager/Melder
A. & J . van Hoof
Locatie
Rips, Jodenpeeldreef 5
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
een verplaatsing van een varkensbedrijf
Weigering
Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2062418
Datum laatste wijziging
18-03-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail