Aanvrager/Melder
A. & J . van Hoof
Locatie
Rips, Jodenpeeldreef 5
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
een verplaatsing van een varkensbedrijf
Weigering
Download A. & J . van Hoof - Rips - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2062418
Datum laatste wijziging
18-03-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.