Aanvrager/Melder
P.A.G.M. van der Heijden
Locatie
Oirschot, Nieuwedijk 25
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download P.A.G.M. van der Heijden - Oirschot - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
G. Leeuwerke
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2063544
Datum laatste wijziging
18-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.