Aanvrager/Melder
Donkers-Maas
Locatie
Heusden Gem Asten, Meijelseweg 69
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Donkers-Maas - Heusden Gem Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Rick Witjes
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2143890
Datum laatste wijziging
11-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.