Aanvrager/Melder
B-Right Urban Living Development B.V.
Locatie
Eindhoven, Noord Brabantlaan 2
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 03.03.2022
Omschrijving
De herontwikkeling van een kantoorpand
Vergunning
Download B-Right Urban Living Development B.V. - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
ODBN
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
Z-156460
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail