Aanvrager/Melder
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het ontgronden en inrichten van een ecologische zone in Brandevoort Zuid en West met vijverpartijen, sloten en waterbergingsbekkens van circa 8 ha.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Hans van Osch
Contact
(088) 369 04 95
Zaaknummer
2015-2884
Datum laatste wijziging
21-04-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail