Aanvrager/Melder
M. Berkvens
Locatie
Mariahout, Ginderdoor 26
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van veehouderijbedrijf
Verlening
Download M. Berkvens - Mariahout - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
J. Rahder
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2077880
Datum laatste wijziging
28-10-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.