Aanvrager/Melder
Van Deursen B.V.
Locatie
Heusden Gem Asten, Merelweg 18
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Van Deursen B.V. - Heusden Gem Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Hans van Kuik
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2064222
Datum laatste wijziging
18-05-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.