Aanvrager/Melder
Slothoevevijver
Locatie
Vinkel 'S-Hertogenbosch, Brugstraat 73c
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
uitbreiding van de Slothoevevijver middels de aanleg van een tweede visvijver
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Anine Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2017-1119
Datum laatste wijziging
31-08-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail