Aanvrager/Melder
Avans Hogeschool
Locatie
'S-Hertogenbosch, Onderwijsboulevard 215
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag betreft het onttrekken en injecteren van grondwater van een open bodemenergiesysteem
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. van de Laar-Geerts
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-008770-78058
Datum laatste wijziging
01-11-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail