Aanvrager/Melder
Refresco B.V.
Locatie
Maarheeze, Oranje Nassaulaan 44
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De ambtshalve wijziging van de vergunning
Vergunning
Download besluit
Projectleider
de heer M. Maessen
Contact
088 3690369
Zaaknummer
C2136759
Datum laatste wijziging
12-11-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail