Aanvrager/Melder
P.W.S. Ulen
Locatie
Asten-Heusden, Roerdompweg 2
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een wijziging en/of uitbreiding van een veehouderij
Vergunning
Download P.W.S. Ulen - Asten-Heusden - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Sterken, N.L.M.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2101961
Datum laatste wijziging
14-01-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.