Aanvrager/Melder
J.M. van Laarhoven
Locatie
Gassel, Meisevoort 5
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van veehouderijbedrijf
Verlening
Download J.M. van Laarhoven - Gassel - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
M. de Jong
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2066081
Datum laatste wijziging
18-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.