Aanvrager/Melder
Van den Elzen en Verbruggen
Locatie
Erp, Melvert 13
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft het vervangen van een bestaande bedrijfsruimte door een nieuwe bedrijfsruimte en het milieuneutraal veranderen van de inrichting, gelegen aan Melvert 13 te Erp.
Vergunning
Download Van den Elzen en Verbruggen - Erp - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
B. Driesen
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z-010692-77158
Datum laatste wijziging
14-11-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.