Aanvrager/Melder
The Student Hotel
Locatie
Eindhoven, Stationsweg 1
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Een energieopslag met monobron.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
de heer H. Roeleven
Contact
(088) 369 06 95
Zaaknummer
HZ_WWV-2016-741
Datum laatste wijziging
13-06-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail