Aanvrager/Melder
FrieslandCampina Veghel/DMV International
Locatie
Veghel, Postbus 13
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
ambtshalve wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet van FrieslandCampina Veghel / DMV International, gelegen aan de NCB-Laan 80 te Veghel.
Vergunning
Download FrieslandCampina Veghel/DMV International - Veghel - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
Frank Snels
Contact
0485 338300
Zaaknummer
75021536-111561
Datum laatste wijziging
03-11-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.