Aanvrager/Melder
FrieslandCampina Veghel/DMV International
Locatie
Veghel, Postbus 13
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
ambtshalve wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet van FrieslandCampina Veghel / DMV International, gelegen aan de NCB-Laan 80 te Veghel.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Frank Snels
Contact
0485 338300
Zaaknummer
75021536-111561
Datum laatste wijziging
03-11-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail