Aanvrager/Melder
Gemeente Meierijstad
Locatie
Veghel, Corsica 2
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 26.07.2018
Omschrijving
een wijziging van de bij de aanvraag behorende inrichtingstekeningen en dwarsprofielen.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
Z.101548
Datum laatste wijziging
30-07-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail