Aanvrager/Melder
Stichting Zorggroep Elde Maasduinen
Locatie
Boxtel, Postbus 74
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 27.10.2020
Omschrijving
aanleg van een visvijver
Vergunning
Download Stichting Zorggroep Elde Maasduinen - Boxtel - ontgrondingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2020-3031
Datum laatste wijziging
27-10-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.