Aanvrager/Melder
Molenbrand C.V.
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
WegAanleggen
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
Het betreft het weigeren van een vergunning voor het aanleggen van een kavelpad aan de Molenbrand 9 te Boekel.
Weigering
Download besluit
Projectleider
Marc Pijnenburg
Contact
0485 338300
Zaaknummer
18338-118614-16328
Datum laatste wijziging
07-05-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail