Aanvrager/Melder
Molenbrand C.V.
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
WegAanleggen
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
Het betreft het weigeren van een vergunning voor het aanleggen van een kavelpad aan de Molenbrand 9 te Boekel.
Weigering
Download Molenbrand C.V. - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Marc Pijnenburg
Contact
0485 338300
Zaaknummer
18338-118614-16328
Datum laatste wijziging
07-05-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.