Aanvrager/Melder
Gemeente Breda
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 20.03.2020
Omschrijving
de herinrichting, de vervanging van de riolering en de hiervoor benodigde kap van bomen
Weigering
Download Gemeente Breda - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/084277
Datum laatste wijziging
20-03-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.