Aanvrager/Melder
Danone Nutricia Early Life Nutrition
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag betreft het oprichten van een zuivelfabriek gelegen aan de Schuttersweg 12 te Haps, gemeente Cuijk.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
O. de Jong
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
28655-51736
Datum laatste wijziging
16-02-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail