Aanvrager/Melder
Landbouwbedrijf Welte BV
Locatie
Milheeze, Oldert 9
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een melkrundvee- en pluimveehouderij
Verlening
Download Landbouwbedrijf Welte BV - Milheeze - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Verlening
Download Landbouwbedrijf Welte BV - Milheeze - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Teerink, S.A.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2092444
Datum laatste wijziging
31-01-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.