Aanvrager/Melder
Van Happen Containers
Locatie
Eindhoven, Weijerbeemd 10
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het toevoegen van euralcodes aan de lijst van te accepteren afvalstoffen.
Vergunning
Download Van Happen Containers - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer H. Verhoeven
Contact
088 3690369
Zaaknummer
HZ_WABO-2015-409
Datum laatste wijziging
21-04-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.