Aanvrager/Melder
E. van Pinxteren
Locatie
Rosmalen, Eerste Hoefsteeg 6
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een veehouderij
Verlening
Download E. van Pinxteren - Rosmalen - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
A. Verbeek
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2065972
Datum laatste wijziging
05-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.