Aanvrager/Melder
E. van Pinxteren
Locatie
Rosmalen, Eerste Hoefsteeg 6
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een veehouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
A. Verbeek
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2065972
Datum laatste wijziging
05-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail