Aanvrager/Melder
Deponie Zuid BV
Locatie
Bergen Op Zoom, Moervaart 25
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 10.09.2019
Omschrijving
aanpassingen van de infrastructuur tbv uitvoeren tracerproeven
Vergunning
Download Deponie Zuid BV - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J. van den Kieboom
Contact
(013) 506 05 14
Zaaknummer
19071006
Datum laatste wijziging
09-09-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.