Aanvrager/Melder
Indaver Groencompost B.V.
Locatie
Moerdijk, Middenweg 57
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
voor kennisgeving aangenomen
Geldigheid
Vanaf 18.02.2014
Omschrijving
dat de bestaande (en vergunde) bovengrondse dieselolietank van 4.000 liter wordt vervangen door een bovengrondse dieselolietank van 10.000 liter. De vergunde volumes/hoeveelheden blijven ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie als omschreven in revisievergunning van 2006 en de wijzigingsvergunning van 2009. De aflevering zal in beginsel alleen plaatsvinden aan eigen voertuigen op de locatie en incidenteel, wanneer zich dat voordoet, zal mogelijk ook aan voertuigen, die op de openbare weg komen, worden afgeleverd
Projectleider
H. Lobbezoo
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14020287

Contact

Vergunning detail