Aanvrager/Melder
Ennatuurlijk B.V.
Locatie
Helmond, Gerstdijk 2
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 23.09.2022
Omschrijving
Betreft een wijziging van het open bodemenergiesysteem van Warmtenet Helmond gelegen op het bedrijventerrein Zuidoost Brabant te Helmond.
Vergunning
Download Ennatuurlijk B.V. - Helmond - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer M. Maessen
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2022-6547A
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail