Aanvrager/Melder
De Hei Agro
Locatie
Veghel, Pater Visserslaan 12
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een agrarisch bedrijf
Vergunning
Download De Hei Agro - Veghel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
I. Kamminga
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2055474
Datum laatste wijziging
04-11-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.